SZTUM – OBIEKT PWiK

Renowacja zabytkowej kamienicy w Sztumska Wieś.
sztum2
sztum3